ABC Czytelnika

 

JAK SIĘ ZAPISAĆ DO BIBLIOTEKI ?

 • Należy mieć przy sobie  dokument tożsamości wraz ze zdjęciem i nr Pesel (w przypadku dzieci – Pesel dziecka i dowód tożsamości opiekuna).
 • Na miejscu wypełnia się kartę zapisu, i podaje: imię i nazwisko, adres, pełną datę urodzenia, status „zawodowy” (np. uczeń, rolnik, pracownik umysłowy, emeryt, bezrobotny), tel. kontaktowy. DANE CZYTELNIKA NIE SĄ UDOSTĘPNIANE OSOBOM POSTRONNYM, SĄ WYKORZYSTYWANE TYLKO DO CELÓW STATYSTYCZNYCH.
 • Czytelnik własnym podpisem zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu.
 • Osoby niepełnoletnie zapisują się razem z opiekunem.
 •  UWAGA: Uruchomiliśmy wypożyczalnie komputerową. Wypożyczanie książek odbywa się przez z czytanie kodu kreskowego z książki i karty czytelnika. Czytelnik otrzymuje KARTĘ CZYTELNIKA przy zapisie do biblioteki. Karta upoważnia do korzystania ze wszystkich trzech bibliotek: W Osieku Małym, Osieku Wielkim i Dębach Szlacheckich. Karta jest bezpłatna. W przypadku jej zagubienia – kolejna karta kosztuje 10 złotych. Cały rok 2012 to okres „przejściowy”: jesteśmy w trakcie wydawania kart czytelnikom przy odwiedzinach biblioteki. Osoby, które są czytelnikami, a jeszcze nie odwiedziły biblioteki od stycznia 2012 – nie posiadają karty, powinny zgłaszać to bibliotekarzowi przy kolejnej wizycie. W przypadku dzieci do klasy III – karty otrzymują ich rodzice/opiekunowie.

A GDY JUŻ SIĘ ZAPISZESZ:

 •  W jakich godzinach czynna jest biblioteka?

Biblioteka w Osieku Małym czynna jest 6 dni w tygodniu: pon.-piątek 9-18, sobota 9-14

 • Jak sprawdzić czy interesująca mnie książka znajduje się w bibliotece?  Informację o zbiorach można uzyskać telefonicznie (63 27 17 268, Filia Osiek Wielki 63 27 17 221, Filia Deby 63 222 48 85) lub w KATALOGU ON-LINE. Informacji, czy interesujący Cię tytuł jest aktualnie dostępny, czy wypożyczony udziela dyżurny bibliotekarz.
 • Czy mogę zarezerwować książkę, jeśli akurat jest wypożyczona?   Tak – Rezerwacji najlepiej dokonać osobiście lub telefonicznie. Należy pamiętać o pozostawieniu bibliotekarzowi swojego nr. tel. Bibliotekarz poinformuje o możliwości odbioru książki telefonicznie.
 •  Ile książek mogę wypożyczyć jednorazowo?  Jednorazowo można wypożyczyć 10 dowolnych książek na okres 1 miesiąca (wg regulaminu)
 •  Po jakim czasie muszę zwrócić książki do biblioteki?  Okres wypożyczenia książki wynosi 1 miesiąc wg. regulaminuale – UWAGA: przez kolejny 1 miesiąc nie jet naliczana kara, biblioteka tylko  upomina czytelnika, . To ukłon w stronę czytelników, np. uczniów którzy potrzebują na dłużej wypożyczyć np. lektury. 2 Miesiące to wystarczający czas żeby skorzystać z potrzebnych książek.
 •  Czy mogę przedłużyć okres wypożyczenia książki?  Tak – Przed upływem terminu zwrotu, książkę da się wyjątkowo prolongować (przedłużyć wypożyczenie) na kolejny miesiąc, pod warunkiem że książka nie jest zamówiona przez innego czytelnika. Można to zrobić telefonicznie lub osobiście.
 • Jakie są konsekwencje przekroczenia terminu zwrotu książki? Czytelnikom nieprzestrzegającym terminu zwrotu książek grożą kary finansowe naliczane 2 miesiące po wypożyczeniu książki(0,10 zł za każdy kolejny dzień od każdego przetrzymanego woluminu. Zatem przetrzymanie książki 1 miesiąc – to kwota ok 3 złote, jeśli osoba przetrzymuje 5 książek jeden miesiąc, kara wynosi 5×3,00= 15,00) . Bardzo prosimy o terminowe zwracanie książek!
 • Zgubiłem książkę z biblioteki, co mam zrobić? Nie czekaj, zgłoś ten fakt bibliotekarzowi w wypożyczalni, aby wspólnie znaleźć odpowiednie rozwiązanie dla Twojej sytuacji. Nie lekceważ faktu zagubienia książki. Żebyś Ty, drogi Czytelniku,  mógł za darmo wypożyczać książki, biblioteka musiała najpierw ponieść niemałe koszty ich zakupu.
 • Czy muszę być zapisany do biblioteki by skorzystać w Czytelni z księgozbioru podręcznego lub komputera (Internet, Open Office)? Nie, przed skorzystaniem z czytelni lub komputera należy tylko wpisać się na listę odwiedzin wyłożoną w bibliotece.
 • Czy mogę wydrukować wyniki moich poszukiwań w Internecie?  Tak. (Wszystkie usługi informatyczne/komputerowe są opisane niżej.)
 •  Czy mogę zwrócić książkę z księgozbioru Filii w Bibliotece Głównej w Osieku Małym?  Wyjątkowo, z ważnych przyczyn -  Tak.  Jednak prosimy nie nadużywać tej możliwości, i w celu uniknięcia niepotrzebnego zamieszania oddawać książki do tej biblioteki – z której ją wypożyczaliśmy.

KOMPUTER I USŁUGI INFORMATYCZNE

 • Użytkownik może korzystać:z internetu, z programów komputerowych (Excel, Word, Publisher, Power Point)(bezpłatnie)
 • W bibliotece wolno: drukować wyszukane dokumenty (odpłatnie wg. ustalonego cennika) i  skanować.
 • Można skorzystać z komunikatora Skype – bibliotekarz udostępni kamerę i słuchawki.(bezpłatnie)
 • Powyższe usługi komputerowe udostępniamy we wszystkich trzech bibliotekach.

 

 

Szczegóły w REGULAMINACH  poniżej. PROSIMY O PRZESTRZEGANIE REGULAMINÓW!

REGULAMIN GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OSIEKU MAŁYM

1. Biblioteka jest ogólnodostępna, a korzystanie z niej jest bezpłatne.

2. Przy zapisie należy okazać dowód tożsamości i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.

3. Za czytelnika niepełnoletniego odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.

4. Czytelnik jest zobowiązany zawiadomić bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania oraz ewentualnie szkoły lub uczelni.

5. Biblioteka może pobrać kaucję w przypadku, kiedy czytelnik nie jest stałym mieszkańcem terenu obsługiwanego przez bibliotekę. Wysokość kaucji wynosi zł 50. O zamiarze wycofania kaucji należy powiadomić bibliotekę trzy dni wcześniej.

6. Wypożyczać można jednocześnie 10 książek.

7. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc. Po upływie tego czasu istnieje możliwość prolongaty na kolejny miesiąc, w uzasadnionych przypadkach.

8. Dzieci do lat 15 mogą wypożyczać książki dla innych osób tylko za ich zgodą.

9. Z wydawnictw informacyjnych oraz szczególnie cennych korzysta się wyłącznie na miejscu.

10. Za szkody wynikłe z zagubienia lub zniszczenia książki, kierownik biblioteki ustała odszkodowanie, w zależności od aktualnej rynkowej wartości książki.

11. Za przetrzymywanie książek ponad termin określony regulaminem, biblioteka może pobrać karę w wysokości zł 0.10 za każdy rozpoczynający się tydzień po terminie zwrotu.

12. Czytelnik nie stosujący się do przepisów regulaminu może być czasowo w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe – pozbawiony praw do korzystania z biblioteki.

13. Regulamin został opracowany w oparciu o Statut Biblioteki.

14. Od postanowień niniejszego regulaminu przysługuje możliwość odwołania do władz lokalnych.

DYREKTOR GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W OSIEKU MAŁYM
Elżbieta Miskiewicz

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPUTERA

1. Korzystanie z Internetu i komputera  w Gminnej Bibliotece Publicznej jest bezpłatne.

2. Dzieci i młodzież do lat 18 chcąc korzystać tyko z gier komputerowych, mogą dziennie korzystać max. 30 min. dziennie.

3. Przy komputerze siedzi tylko jedna osoba!

4. Korzystanie z Internetu jest możliwe tylko w godzinach pracy biblioteki.

5. Korzystanie ze sprzętu komputerowego dozwolone jest za zgodę bibliotekarza.

6. Zabrania się kopiowania i zgrywania programów komputerowych, kopiowania gier,  plików, a  w szczególności programów chronionych objętych prawami autorskimi.

7. Zabrania się instalowania jakichkolwiek programów w zasobach komputera.

8. Użytkownik może korzystać z komputera 30 minut.  Jeśli nie ma kolejki do komputera – czas ten może być  przedłożony, z zastrzeżeniem pkt 2 (patrz wyżej)

9. W przypadku awarii należy bezzwłocznie powiadomić bibliotekarza, jeżeli awaria wystąpiła z winy użytkownika będzie on obciążony kosztami naprawy.

10. Użytkownik nie stosujący się do przepisów regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony praw do korzystania ze sprzętu komputerowego.